Visie naar de huisartsen toe

Visie naar de huisartsen toe

De laatste jaren stellen we in onze regio vast dat oudere solopraktijken in alle stilte verdwijnen zonder opvolging. Het onderbrengen van onze solopraktijken in een groepspraktijk lost logischerwijze dit probleem op, maar veel meer dan dat schept het nieuwe mogelijkheden. Dat het de mogelijkheid creëert om via een uitgebreide secretariaatsfunctie onze toenemende administratieve overlast te kanaliseren en te ordenen draagt bij tot ons kwalitatief handelen maar meer dan dat wensen we op deze manier aan collega’s en vooral jonge artsen kansen te bieden.

We denken dan in de eerste plaats aan het stimuleren van het volgen van verdere opleiding in verschillende deelgebieden (sportgeneeskunde, echografie, zorg rond levenseinde, verzekeringsgeneeskunde, burn-out problematiek…) . Deze diversifiëring binnen de groep moet samen met het interactief overleg bijdragen tot een toenemende kwaliteit van onze zorg, tot het aanbieden van een zorgpakket dat de individuele arts onmogelijk kan beheersen. Wie deze visie en ambitie deelt zal in dit medisch huis zeker zijn gading vinden samen met de kans om zich te ontplooien binnen zijn interessegebied.