Visie naar de patiënt toe

Visie naar de patiënt toe

Uiteindelijk is het de patiënt waar het allemaal om gaat! Met het opstarten van ons Medisch Huis De Schalk en het geleidelijk uitwerken en realiseren van onze visie hopen we aan onze patiënt een vollediger zorgaanbod aan te bieden op eenzelfde plaats evenwel met respect voor zijn vrije keuze.